COACHES

Meet our coaching staff:

Mike Edwards, 
Head USASA Snowboard Coach
Freestyle & Racing Specialist
 

USASA Coach
Freestyle & Racing Specialist
Ski & Snowboard
 

Mike Kartheiser, Snowboard Coach,
Racing Specialist

Andy Burke, Snowboard Coach

Jon Wolf, Snowboard Coach

Pauly Reed, Travel Coach

Jordan Troiani, Ski Coach

Connor Southard,
Utah Snowboard Coach
Freestyle & Waxing Specialist

Bob Madro, Ski Coach

Scott Herman
Waxing Guru
 
 

 
 

© 2013 Raging Buffalo USASA   

Raging Buffalo USASA
3 Golf Center, Suite 220  Hoffman Estates, IL 60169 | 847-836-7243 Tel